Ang aming mga produkto ay pumasok sa listahan ng UK ng mga exempted na coronavirus invitro diagnostic device!