Mga Demo ng Produkto

Vaginal pH: isang self-measurement device para sa napapanahong diagnostics ng mga karamdaman

Diagnostic Efficiency ng Bagong Candida ablicans Rapid Test Device at ang Kahalagahan ng ilang Risk Factors ng Vulvovaginal Candidiasis sa Mosul City

Ang vaginal pH bilang isang marker

Papid at simpleng diagnostic point of care para sa mga STI

Pandaigdigang Diskarte para sa Pag-iwas at Pagkontrol sa Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal

Mula Bench hanggang Bedside_ Pagtatakda ng Landas para sa Pagsasalin ng Pinahusay na STI Diagnostics sa Paghahatid ng Pangangalagang Pangkalusugan sa Developing World

Mga Alituntunin sa Paggamot sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal 2010